strona główna
 
  Szeroki asortyment surowców zielarskich
i suszonych owoców

Zioła rozdrabniane
cięte, proszkowane
zgodnie z życzeniem
klienta

Contact us in English
Monday-Friday,
7am-3pm.

+48 23 661 39 01
Astex Sp. z o.o.
Wierzbówiec 28
09-110 Sochocin
Polska
Prezes Zarządu/President:
Sławomir Chlewicki

V-ce Prezez Zarządu:
Andrzej Morawski
 
NIP: 567-17-09-343
REGON: 130867267
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000051164
Wysokość kapitału zakładowego 50.000 zł

Księgowość:
Teresa Chlewicka
Ewa Bąkowska
+48 23 662 91 93
finanse@astex.com.pl

Biuro/Office:
Tel. Fax.+48 23 661 39 01
info@astex.com.pl
Szef produkcji/ Product manager
Sławomir Urbański

Laboratorium:
Grażyna Król
Sprzedaż/Export/Import:
Adam Maliszewski
+48 23 662 69 75
a.maliszewski@astex.com.pl

Piotr Morawski
+48 23 662 91 92
p.morawski@astex.com.pl