strona g��wna
 
  Богатый ассортимент лекарственного сырья и сушенных плодов.

Лекарственные травы резаные, дробленые, порошкованные согласно требованиям и нуждам клиентов.

Приглашаем
с понедельника до пятницы

с 7.00 до 15.00
Тел.: +48 23 661 39 01
Astex Sp. z o.o.
Wierzbówiec 28
09-110 Sochocin
Polska
Председатель правления:
Sławomir Chlewicki

Зам. Председателя правления:
Andrzej Morawski
 
NIP: 567-17-09-343
REGON: 130867267
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000051164
Wysokość kapitału zakładowego 50.000 zł

Бухгалтерия:
Teresa Chlewicka
Ewa Bąkowska
+48 23 662 91 93
finanse@astex.com.pl

Офис:
тел./факс +48 23 661 39 01
info@astex.com.pl
Начальник производства:
Sławomir Urbański

Лаборатория:
Grażyna Król
Экспорт/Импорт:
Adam Maliszewski
+48 23 662 69 75
a.maliszewski@astex.com.pl

Piotr Morawski
+48 23 662 91 92
p.morawski@astex.com.pl